Tiêu Đăk Lăk

Các hộ gia đình, người lao động và các thành viên trong gia đình cũng như thông báo cho người ngoài trang trại không được săn bắn, giết, đánh cá, thu thập hoặc buôn bán các loài động vật và thực vật bị đe dọa hoặc bị cấm và thậm chí cả khu vực nó không phải là một loài có nguy cơ tuyệt chủng. Nông dân không được phép nuôi nhốt động vật hoang dã. Những vật nuôi khác được nuôi nhốt theo Nguyên tắc 5 Điều quy định quyền tự do cho động vật:

– Nuôi dưỡng tốt

– Môi trường sống tốt

– Sức khỏe tốt

– Hành vi phù hợp

– Bảo vệ khỏi sự phù hợp và căng thẳng.

Các trường hợp ngoại lệ đối với động vật hoang dã bị nuôi nhốt chỉ được phép khi được pháp luật cho phép. Hộ gia đình không sử dụng động vật hoang dã để chế biến hoặc thu hoạch bất kỳ loại cây trồng nào, kể cả các loại cây trồng không cốt lõi đã được chứng nhận. Nông dân nhận biết và không cố ý thả các loài ngoại lai vào trang trại của mình và đưa chúng vào hệ sinh thái dưới nước để tránh lây lan thêm và thông báo cho người lao động rằng họ không được phép thả chúng. Các loài thực vật hoặc vật nuôi không được coi là loài ngoại lai xâm lấn giống loài.