Nhà máy

Nhà máy

Đánh giá các loại nguồn năng lượng khác nhau trong trang trại và định lượng việc sử dụng năng lượng để xác định nơi nào có thể cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng và có thể giảm phát thải khí nhà kính. Trưởng nhóm nông dân thường xuyên vận động, tuyên truyền cho nông dân sử dụng năng lượng tiết kiệm, ưu tiên sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, năng lượng gió,… trong điều kiện thích hợp. Giảm thiểu tác động tiêu cực đến tài nguyên thiên nhiên khi sử dụng năng lượng sinh khối làm nhiên liệu. Không được sử dụng gỗ rừng làm nhiên liệu trong quá trình sấy nông sản (hạt tiêu, cà phê) và phải tận dụng chất thải, phụ phẩm nông nghiệp làm nhiên liệu trong quá trình sấy nông sản. hạt tiêu, cà phê…). Đặt mục tiêu, giám sát việc sử dụng năng lượng và thực hiện các biện pháp kiểm soát việc sử dụng năng lượng hiệu quả hơn.